Metody łączenia taśm przenośnikowych

Aktualności 5 czerwca, 2023

Metody łączenia taśm przenośnikowych

Taśmy przenośnikowe są powszechnie wykorzystywane w sortowniach odpadów, zakładach produkcyjnych, elektrowniach, przemyśle górniczym, drzewnym, rolnictwie oraz wielu innych branżach. Są niezastąpione w transporcie drobnych i sypkich materiałów. To elementy produkowane w odcinkach o zróżnicowanej długości. Aby stały się użyteczne, pojedyncze odcinki muszą zostać ze sobą odpowiednio połączone. Sprawdź zatem, jakie wyróżnia się metody łączenia taśm przenośnikowych i kiedy można je stosować.

Łączenie taśm przenośnikowych – dlaczego jest ważne?

Dla wydajnego i bezpiecznego działania maszyn transportujących wykorzystujących taśmy, niezbędny jest odpowiedni sposób połączenia taśm przenośnikowych po ich zamontowaniu. Wszystkie taśmy przygotowuje się w podobny sposób, niezależnie od ich długości czy też miejsca i gałęzi przemysłu, w których są stosowane. Należy je zatem dociąć do właściwego wymiaru, a później połączyć w obwód. Co istotne, łączenie taśm transportowych wywiera co do zasady największy wpływ na długość przestojów oraz awaryjność danej maszyny.

W trakcie pracy taśmy przenośnikowe podlegają działaniu różnych czynników: biologicznych, chemicznych i atmosferycznych (np. promieniowania ultrafioletowego i temperatury). Na taśmy transportowe wpływają także przeciążenia miejscowe (okresowe, spowodowane masą transportowanego nosiwa) i nominalne (takie jak np. wywołane rozciąganiem), co powoduje, że metoda łączenia końców taśm przenośnikowych jest tak istotna. Wystąpienie jakichkolwiek uszkodzeń jest bowiem bardziej prawdopodobne w miejscu połączenia w sytuacji, kiedy zadziała na nie siła o dużej wartości. Aby zatem wykluczyć problem tego rodzaju, producenci taśm stosują rozmaite techniki łączeń materiałowych, dopasowując je do konkretnego typu taśmy.

Jakie są metody łączenia taśm przenośnikowych?

Ze względu na zróżnicowane parametry, rodzaje i zastosowania taśm przenośnikowych, istnieje kilka metod łączenia taśm transportowych. Najpopularniejsze metody łączenia obejmują wulkanizację na gorąco, klejenie na zimno i połączenia mechaniczne. Każda z tych technik jest odpowiednia dla różnych obciążeń i warunków pracy. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest tworzenie wytrzymałych połączeń taśm przenośnikowych, które zapewniają efektywność i niezawodność w różnych branżach, takich jak sortownie odpadów, przemysł górniczy, rolnictwo i wiele innych.

Łączenie taśm transportowych poprzez zgrzewanie

Pierwszą metodą łączenia taśm transportowych jest zgrzewanie. Sposób ten dotyczy materiałów termoplastycznych, takich jak PCV, PU oraz taśm gumowych. Jest wykorzystywany na przenośnikach taśmowych, w których występują duże obciążenia oraz wymagana jest wysoka staranność i dokładność. Zgrzewanie odbywa się w wysokim ciśnieniu i temperaturze. Czas trwania procesu zgrzewania zależy od typu łączonej taśmy oraz jej grubości.

Metoda zgrzewania polega na roztapianiu i łączeniu ze sobą warstw gumy podczas procesu zgrzewania. Powstaje wówczas jednolite i trwałe połączenie taśm, które charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i elastycznością. Połączona taśma transportowa może być od razu zamocowana na przenośniku, co oznacza, że jest gotowa do natychmiastowego użytku.

Warto również wspomnieć o technice stopniowania przekładek podczas zgrzewania taśm transportowych. Stopniowanie przekładek polega na wykonaniu w miejscu łączenia taśmy specjalnych nacięć, które mają na celu stworzenie wyprofilowanych powierzchni zgrzewu. Dzięki temu, powierzchnia połączenia jest równomiernie rozłożona na przekładkach, co zwiększa wytrzymałość i stabilność połączenia. Stopniowanie przekładek jest szczególnie przydatne w przypadku taśm o większej grubości oraz w sytuacjach, gdzie występują duże obciążenia na przenośniku.

Łączenie taśm przenośnikowych metodą klejenia na zimno

Klejenie taśm przenośnikowych metodą na zimno to kolejna skuteczna metoda łączenia. Jest ona wykonywana w temperaturze otoczenia, co oznacza, że nie wymaga wysokich temperatur ani specjalnych urządzeń. Jednak istotne jest, aby po wykonaniu połączenia taśma była pozostawiona bez obciążenia przez kilka godzin, aby klej mógł odpowiednio utwardzić się i zapewnić trwałe połączenie.

Technika klejenia na zimno znajduje zastosowanie przede wszystkim przy taśmach przenośnikowych o większych szerokościach, wynoszących powyżej 2000 mm. Jest również preferowana w przypadku taśm, które znajdują się w trudno dostępnych przestrzeniach, gdzie nie jest możliwe wykonanie innych metod łączenia.

Do przeprowadzenia klejenia na zimno wykorzystuje się specjalistyczne kleje oraz preparaty. Ważne jest precyzyjne nałożenie kleju na powierzchnie, które mają być połączone, aby zapewnić pełne pokrycie i równomierne rozprowadzenie kleju.

Łączenie taśm gumowych metodą na zimno jest stosunkowo prostą i szybką metodą łączenia. Jednak należy pamiętać, że odpowiednie przygotowanie powierzchni, właściwe użycie kleju oraz odpowiednia siła nacisku są kluczowe dla osiągnięcia trwałego i niezawodnego połączenia. Po wykonaniu klejenia na zimno, taśmie należy dać wystarczający czas na wyschnięcie i utwardzenie kleju, aby osiągnąć optymalne wyniki.

Połączenia mechaniczne taśm przenośnikowych

Wyróżnia się także połączenia mechaniczne taśm przenośnikowych, czyli wykonywane przy pomocy elementów mechanicznych, również w sposób rozłączny. Ta technika umożliwia najszybsze wykonanie połączenia. Niestety, szybkość działania wiąże się z mniejszą wytrzymałością niż uprzednio przedstawionych metod. Do realizacji połączeń mechanicznych wykorzystywane są różne modele gotowych złączy stalowych, które są dopasowywane stosownie do grubości taśmy transportowej i materiału wykonania. Ważna jest ponadto średnica bębna, po której taśma się przewija, jak również sam przenoszony surowiec.

Wybrane rodzaje złączy charakteryzują się możliwością rozłączania na zasadzie zawiasu. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w przypadku konserwacji maszyn, doraźnych napraw albo przedłużania taśmy. Na obniżenie odporności połączenia wykonanego metodą mechaniczną wpływają m.in. korozja, ścieranie lub nadmierne obciążenie.

Jak wykonać połączenia taśm przenośnikowych?

W celu właściwego wykonania połączeń taśm przenośnikowych należy odpowiednio przyciąć taśmę, aby miała stosowny kształt oraz wymiary. Następnie, w zależności od rodzaju taśmy i jej przeznaczenia, należy zastosować określoną metodę wykonania połączenia. Istotne jest też wykorzystanie odpowiednich materiałów (klej oraz płyty gumowe). Na przykład, decydując się na metodę na zimno, trzeba pamiętać o naniesieniu odpowiedniego kleju. Ważna jest także stosowna siła nacisku przy wykonywaniu połączenia na gorąco. Po zakończeniu wykonywania połączenia należy dać taśmie czas na całkowite wyschnięcie (jeśli rzecz jasna dana metoda tego wymaga, tak jak w przypadku techniki klejenia na zimno).