Klejenie na zimno

Połączenie klejone na zimno wykonywane metodą schodkową poprzez powleczenie powierzchni taśmy (przekładek tkaninowych) samowulkanizującym klejem. Klejenie na zimno taśm tkaninowo-gumowych wieloprzekładkowych prowadzi do złączenia poszczególnych przekładek tkaninowych między sobą, uzupełnienia powstałych szczelin. Końcowym etapem jest zastosowanie odpowiedniego docisku na okładkę gumową taśmy i sezonowanie w celu oddanie złącza do eksploatacji. Połączenia na zimno charakteryzują wytrzymałością, w zależności od ilośći przekładek, na poziomie od 60% do 100% nominalnej wytrzymałości taśmy.

klejenie taśm przenośnikowych
klejenie na zimno taśm przenośnikowych
Kopia 20210616_074531
Kopia 20210616_074704
previous arrow
next arrow